Lęk przed opuszczeniem

Nikt nie chce stracić tych, których kocha, ale dla niektórych ludzi strach przed utratą może być tak silny, że ich przytłacza, przejmując wiele aspektów życia i uniemożliwiając im rozwijanie zdrowych relacji. Osoby z lękiem przed porzuceniem mogą również zmagać się z natrętnymi myślami i lękiem.

Porzucenie jest niezwykle bolesnym doświadczeniem. Może mieć znaczący i dla wielu długotrwały wpływ na postrzeganie siebie i innych. Doświadczenie porzucenia i utrzymujący się strach, który w nas budzi, może negatywnie wpłynąć na to, jak angażujemy się w relacje z naszymi przyjaciółmi, rodziną, współpracownikami i partnerami.

Chociaż idea bycia porzuconym wydaje się oznaczać fizyczne pozostawienie samemu sobie, możemy czuć się porzuceni przez kogoś, kto jest fizycznie obecny, ale emocjonalnie niedostępny. Rany spowodowane porzuceniem są często, choć nie zawsze, zadawane w dzieciństwie i mogą w złożony sposób splatać się z naszą osobowością i koncepcją siebie, co czyni je szczególnie trudnymi do wyleczenia. Zdrowy rozwój człowieka wymaga zaspokojenia potrzeb w zakresie opieki fizycznej i emocjonalnej. Niezaspokojone potrzeby mogą powodować poczucie opuszczenia. Doświadczenie porzucenia może stać się traumatycznym wydarzeniem życiowym. Śmierć rodzica może być traumatycznym wydarzeniem dla dziecka. Poczucie zagrożenia z powodu zagrażającej sytuacji, takiej jak nadużycia lub ubóstwo, może również powodować traumę.

Są to jednak rany, które możemy opatrzyć, niezależnie od tego, kiedy się pojawiły. Jeśli skorzystamy z odpowiedniej pomocy i podejmiemy właściwe kroki, otworzymy oczy na zupełnie nowy sposób myślenia, który może zaowocować zdrowymi, długotrwałymi relacjami.

Skąd więc bierze się lęk przed porzuceniem, jakie są jego objawy i jak sobie z nim radzić?

Bardzo dobrze opisuje to Michelle Skeen autorka licznych książek, z których wszystkie mają na celu wzmocnienie relacji, uważności, troski o siebie, empatii oraz skutecznej komunikacji i skuteczności interakcji. W swojej nowej książce Lęk przed opuszczeniem” psycholog i ekspert od związków Michelle Skeen, ujawnia pięć wielkich lęków, które mogą powodować zerwanie relacji. Skeen pomaga ludziom przezwyciężyć te obawy, aby mogli budować trwałe relacje. Autorka oferuje w niej bezpośrednie podejście do problemów osobistych i związanych z relacjami, dostarczając wglądu tym, którzy zmagają się z porzuceniem.

Skeen budowała swoją praktykę terapeutyczną na takich zagadnieniach, jak relacje międzyludzkie i ogólne problemy związane ze złością, depresją i lękiem. Dostarcza również dodatkowych informacji za pośrednictwem swojej audycji radiowej i strony internetowej, a nawet oferuje sekcję dziennika online, w której można postępować zgodnie z sugestiami zawartymi w jej książce, która wykorzystuje podstawowe informacje i działania, aby pokazać, jak rozwijają się problemy z porzuceniem i jak najlepiej sobie z nimi radzić.

Michelle Skeen wyjaśnia, w jaki sposób strach przed porzuceniem może sabotować relacje, oferuje potężny przewodnik, jak przepracować długotrwałe lęki i zmienić zachowania, które utrudniają zdrowe relacje z innymi. Autorka zaczyna od wyjaśnienia, w jaki sposób doświadczenia z dzieciństwa położyły podwaliny pod „podstawowe przekonania”, które leżą u podstaw tego, jak ludzie postrzegają siebie i swoje interakcje z innymi. Książka opisuje, w jaki sposób zrozumienie własnej historii i jej wpływu na teraźniejszość może umożliwić zmianę relacji w przyszłości. Książka prowadzi czytelników krok po kroku przez proces odkrywania podstawowych przekonań za pomocą samooceny, prowadzenia dziennika, oraz identyfikowanie destrukcyjnych reakcji i typów ludzi, którzy mogą wywołać te reakcje. Skeen sugeruje również kultywowanie uważności i akceptowanie przeszłych doświadczeń.

Książka zawiera wiele przykładów i prowadzi czytelnika przez rozwój umiejętności potrzebnych do zdystansowania się od podstawowych przekonań. Skeen przemawia do szerokiego grona czytelników szukających pomocy, jak radzić sobie z problemami porzucenia i jak budować zdrowe, satysfakcjonujące relacje. Terapeutka łączy trzy terapie: nakierowaną na odkrywanie i uczenie się jak żyć w sposób zgodny z osobistymi wartościami przy jednoczesnym rozwijaniu elastyczności psychologicznej i uważności (ACT), zapewnia schematy leczenia i dialektyczną opiekę behawioralną (DBT), aby pomóc znaleźć źródło zaburzeń. Skeen wyjaśnia, jak uświadomienie swoich schematów – automatyczne zachowanie zakorzenione w doświadczeniach z dzieciństwa – pozwalają lepiej zrozumieć siebie i to, dlaczego niektóre aspekty relacji są dla nas trudne i bolesne. Poznanie tych zachowań i zrozumienie ich przyczyn pozwoli zyskać wgląd w swój własny umysł, a także zrozumieć innych ludzi. Warto również wiedzieć, że budowanie relacji z innymi zaczyna się od relacji z samą sobą. Ważne jest, aby zrozumieć swoją potrzebę, wartość i cele oraz kierować się swoim zachowaniem.

Skeen wyjaśnia, iż ​​lęki często powodują, że ludzie wyciągają pochopne wnioski i działają w sposób, który odpycha ich bliskich, zamiast ich zbliżać. „Dobrą wiadomością jest to, że możesz powstrzymać swoje reakcje na sytuacje i budować lepsze relacje” – wyjaśnia Skeen. Niezależnie od tego, czy jesteś do kogoś przywiązana, boisz się przed kimś otworzyć, pociągają cię niewłaściwi mężczyźni, czy też czujesz potrzebę bycia kimś, kim nie jesteś, twoje zachowanie przeszkadza w nawiązywaniu kontaktów, których pragniesz. Psycholog Michelle Skeen, oferuje krok po kroku, jak zrozumieć swoje lęki i zmienić zachowania, które sabotują twoje życie emocjonalne.

Podsumowując, książka Michelle Skeen „Lęk przed opuszczeniem” jest cennym źródłem informacji dla każdego, kto boryka się z problemem porzucenia lub problemami w związku. Proste podejście i praktyczne ćwiczenia ułatwiają czytelnikom identyfikację i pracę nad ich podstawowymi przekonaniami i stylami przywiązania. Budując zdrowsze relacje ze sobą i innymi, można przezwyciężyć lęk przed porzuceniem i osiągnąć większą satysfakcję z życia. Już dziś dowiedz się jak przezwyciężyć lęk przed opuszczeniem i zbuduj zdrowy związek oparty na bliskości i zaufaniu.

Share this post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *